nanoHome | Brands | Faro

Faro, năm 1945, khởi nguồn từ một công ty sản xuất đèn bàn tại Tây Ban Nha, đã từng bước trở thành một thương hiệu thiết kế lớn với nhiều dòng sản phẩm nổi bật. Xuyến suốt 60 năm kinh nghiệm, Faro nổi bật bởi các sản phẩm với chất lượng gia công hàng đầu.